top of page

PINSCHERENS HELSE 

Pinscheren er en forholdsvis frisk rase og kan uten problemer bli 12-14 år. 

ØYESYKDOMMER
Pinscheren er per i dag lite
plaget av symptomer på øyesykdom. Det er krav om kjent status på øyelysing ikke eldre enn et år i forbindelse med avl. Norsk Pinscherklubb oppfordrer til øyelysing ved 1, 4 og 7 år.

KATARAKT 
Katarakt (grå stær) er uklarheter i øyets linse hvor pupillen blir helt eller delvis grå. Når linsen blir uklar slippes ikke lyset inn til nervescellene på normal måte og kan føre til nedsatt syn og i alvorlige tilfeller blindhet. 

Det skilles mellom medfødt katarakt og arvelig (ikke medfødt) katarakt. Det kan være mange årsaker til katarakt, som arv, sykdommer (sekundær katarakt), skader etc. Ikke medfødte kataraktforandringer vurderes i utgangspunktet som arvelige hvis det ikke kan påvises at det er en tidligere skade eller sykdom som har forårsaket forandringene. Unntatt er også katarakt hos gamle hunder, såkalt senil katarakt. Arvelig katarakt klassifiseres etter hvor i linsen forandringene ligger og hvor omfattende de er.

Kortikal katarakt ligger i den ytre delen av linsen. Bakre (post) polkatarakt ligger i bakre del av linsen. Nukleær katarakt ligger i kjernen midt i linsen. Fremre Y-sømskatarakt ligger helt foran i linsen og rammer stort sett kun en del av linsen, og vil sjeldent påvirke synet til hunden. Det er ikke sett at Y-sømskatarakt senere utvikler seg til total katarakt.

Medfødt katarakt anbefales ikke brukt i avl. Arvelig (ikke medfødt) katarakt anbefales ikke brukt i avl, men det gjøres unntak for fremre Y-sømskatakt som kan brukes med forsiktighet i kombinasjon med fri.

KATARAKTPROSJEKTET

Norsk Pinscherklubb anbefaler at alle pinschere øyelyst etter 7 års alder sender inn blodprøve til kataraktprosjektet hos NMBU. Prosjektet går ut på å finne genvarianter for arvelig katarakt slik at vi i fremtiden kan genteste for dette. Dette vil være et nyttig avlsverktøy for å unngå å ekskludere hunder unødvendig fra avl.

PHTVL/PHPV
Medfødt tilstand i øyet som graderes fra 1-6 hvor grad 1 kun sees som små flekker på bakre del av linsen som ikke forstyrrer synet til hunden og aksepteres som fri for avl. 

DISTICHIASIS OG EKTOPISKE CILIER
Feilstilte øyehår langs øyelokkskantene som kan opereres. Mild og moderat grad kan brukes i avl, i kombinasjon mot fri. 

 
HOFTELEDDSDYSPLASI (HD)
Det er svært få tilfeller av alvorlig grad HD hos pinscher. Mindre alvorlige grader av HD forekommer, men på grunn av rasens atletiske og lette kroppsbygning vil en svak HD grad sjeldent gi symptomer. Det er imidlertid et krav om kjent HD status ved avl og det er anbefalt å gjennomføre HD diagnostisering i alderen 18-24 mnd. Diagnosen A eller B regnes som fri, og C regnes som svak grad av HD. Norsk Pinscherklubb tillater HD C i kombinasjon med HD A eller B. 

VAKSINEREAKSJON
Det er kjent at pinscheren har en viss overfølsomhet for vaksinereaksjon og særlig 12 ukers vaksinen. Du finner viktig informasjon om dette her på Norsk Pinscherklubb's hjemmeside.

SPLITTING EARS
Splitting ears forekommer nokså hyppig hos unge pinschere, og man vet per i dag ikke hvorfor dette dukker opp. De fleste vokser det av seg, men det kan være ganske plagsomt både for hund og eier under tiden hunden er rammet. Det er derfor svært viktig å følge med på ørekantene og passe på at disse ikke blir tørre. Blir det blødende sår bør ørekanten bandasjeres eller det kan tapes ørehjelm for å unngå forverring når hunden rister på hodet. Når hunden rister på hodet er det vanlig at sårene sprekker opp og det kan føre til at øreflippene deler seg og ikke gror sammen igjen. Et alternativ til ørehjelm er å bruke lue ved lufting. Splitting ears kan forebygges ved å smøre ørekantene jevnlig og ved bruk av lue ved behov. 


ØVRIGE HELSEUTFORDRINGER
Du kan lese mer om pinscherens helse her på Norsk Pinscherklubb's hjemmeside. 

bottom of page